SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

DOBRO

Biskupi majú podiel na starostlivosti o dobro všetkých cirkví 886
Boh ako pôvodca a prameň každého dobra 14, 1723,2052
Boh ako večné a najvyššie dobro 356,2052
Boh môže aj zo zla vyvodiť dobro 311-312,324,412
Cirkev dostala sviatosti ako dobro pre človeka 1116, 1129, 1499, 1522,1532
Človek je pozvaný konať dobro 307,409,1706,1713,2002,2541
Čnosť a dobro 1266, 1803-1804, 1806-1810,1833,1835,1837
Deti a dobro rodiny 1652,2217
Dobro spoločenstva svätých 947
Dokonalosť je v hľadaní a konaní dobra 1711, 1775,2500
Duch Svätý a dobro človeka 291, 798-799
Fyzické zlo bude jestvovať popri fyzickom dobre až do konca 310
Hľadať dobro 1811, 1828,2727,2857
Hľadať duchovné dobro kajúcnika 1460
Hriech a dobro 398, 1707, 1855, 1863,1865,2094
Kristus ako dobro človeka 457,519
Laici a dobro Cirkvi 907
Ľudské spolužitie a morálne dobro 1886
Manželstvo a dobro manželov 1601,1660,2201,2203,2363
Morálne svedomie a dobro 1776-1777,1780-1781,1783,1791,1798
Morálny zákon a dobro 33, 1713, 1954-1955
Nedeľa a dobré skutky 2186
Nemožno ospravedlniť zlo ako prostriedok na dosiahnutie dobra 1756, 1761,1789
Objektívne kritérium dobra a zla 2244
Rodičia, ich autorita a dobro detí 2234,2248
Sloboda a dozrievanie v dobre 1731
Služby v Cirkvi sú pre jej dobro 874,937, 1539
Strom poznania dobra a zla 396
Stvorenie: Boh videl, že je... veľmi dobré 299
Vášne a dobro 1766, 1768, 1770-1771,1773, 1775
Veda a technika a dobro osoby 2294
Víťazstvo dobra nad zlom 681
Všetky stvorenia sú určené pre dobro ľudského pokolenia 353
Zápas človeka medzi dobrom a zlom 1707
Zasvätený život a dobro Cirkvi 917,931,945
Život a telesné zdravie ako dobrá od Boha 2288