SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

DIABOL

Apoštoli a ich moc vyháňať diabla 1506
Boj človeka proti mocnostiam temnosti 407, 409
Diablove skutky 394-395, 398, 2851-2852
Diabol a pôvod zla 397, 413, 1707,2851
Exorcizmy na vyháňanie zlých duchov 517,550,1237,1673
Ježiš a diablovo pokúšanie 538-540,566,2119
Ježiš a jeho moc na zlými duchmi 421,447, 539, 550, 566, 635-636, 1086,1708
Krst a zrieknutie sa diabla 1237
Modloslužba a utiekanie sa k zlým duchom 2113, 2116-2117
Oslobodenie od diabla 2850, 2853-2854
Padlí anjeli 391, 392, 414
Význam a etymológia slova diabol 2851