SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

DEŇ

Deň Ježišovho zmŕtvychvstania 2174
Deň smrti 1682
Deň súdu 678, 681,1040,1059
Dni stvorenia 337, 2169
Ôsmy deň 349
Posledný deň 841, 994, 1001,2730
Prikázané dni a zasvätené sviatky 1389,2177,2181,2185,2187-2188
Siedmy deň 345,2051,2168-2173
Štyridsať dní 538,540,659
Vzkriesenie v posledný deň 364,989