SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ZNAK/Y

porov. Symboly

Cirkev ako znak 775
Holubica ako znak 701
Chlieb a víno ako znaky 1333-1336, 1412
Krv ako znak 2260
Pomazanie ako znak 695, 1293-1294
Spev a hudba, liturgické znaky 1157-1158
Vkladanie rúk ako znak 699, 1507
Voda ako znak 694
Znak kríža 2157
Znaky slúžia na vyjadrenie a vnímanie duchovných skutočností 1146-1148
Znaky prevzaté Kristom 1151
Znaky Starej zmluvy 1150
Znaky v liturgii 1149,1161,1189
Znaky vo sväteninách 1667-1668