SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ZAVŔŠENIE

porov. Splnenie

Definitívne zavŕšenie víťazstva dobra na konci sveta 681
Eucharistia ako zavŕšenie obiet Starej zmluvy 1330
Evanjeliový zákon je zavŕšením Starého zákona 1967
Kristova modlitba a zavŕšenie čias 2749
Nedeľa ako zavŕšenie soboty 2175-2176
Tajomstvo spásy a jeho zavŕšenie 1107
Zavŕšenie Božieho diela v Kristovi 2749
Zavŕšenie Božieho plánu 686
Zavŕšenie Cirkvi 759, 769, 778, 1042
Zavŕšenie dejín a stvorenia v Kristovi 668
Zavŕšenie ľudskej dôstojnosti v povolaní k blaženosti 1700
Zavŕšenie manželského súhlasu 1627,2366
Zavŕšenie nového neba a novej zeme 1045
Zavŕšenie stvorenia vzkriesením z mŕtvych 1015
Zavŕšenie zjavenia v Kristovi 67, 75,134,561,652,729