SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž
Hlavičky paragrafov
Zobrazovať/Nezobrazovať

KKC2824

        časť: ŠTVRTÁ ČASŤ KRESŤANSKÁ MODLITBA
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL MODLITBA PÁNA: „OTČE NÁŠ“
  kapitola: 
    článok: 3. článok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. „Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi“
       téma: 

2824 Otcova vôľa sa raz navždy dokonale splnila v Kristovi(475) a skrze jeho ľudskú vôľu. Ježiš pri svojom príchode na tento svet povedal: „Hľa, prichádzam…, aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 10,7). Iba Ježiš môže povedať: „Ja vždy robím, čo sa páči jemu“(612) (Jn 8,29). V modlitbe počas svojej smrteľnej úzkosti úplne súhlasí s vôľou Otca: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Lk 22,42). Preto Ježiš „seba samého vydal za naše hriechy… podľa vôle Boha“ (Gal 1,4). „V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša“ (Hebr 10,10).