SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZostúpenie Ducha Svätého na Ježiša pri krste
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1286


1286 V Starom zkone proroci zvestovali, e na oakvanom Mesiovi spoinie Pnov Duch (702-716) vzhadom na jeho spasiten poslanie. Zostpenie Ducha Svtho na Jeia, ke ho Jn pokrstil, bolo znamenm, e on je ten, ktor m prs, e je Mesi, Bo Syn. Jei sa poal z Ducha Svtho a cel jeho ivot a cel jeho poslanie sa uskutouj v plnom spoloenstve s Duchom Svtm, ktorho mu Otec dva bez miery.