SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZASĽÚBENÁ ZEM
Zobrazova/Nezobrazova

KKC165

        as: 
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

165 Vtedy sa mame obraca na svedkov viery: na Abrahma, ktor proti ndeji v ndeji uveril (Rim 4,18); na Pannu Mriu, ktor sa na ceste viery dostala a do noci viery, ke mala as na umuen svojho Syna a na noci jeho hrobu, (2719) a na tokch inch svedkov viery: Preto aj my, obklopen takm oblakom svedkov, zhome vetku pra a hriech, ktor ns opantva, a vytrvalo beme v pretekoch, ktor mme pred sebou, s oami upretmi na Jeia, pvodcu a zavitea viery (Hebr 12,1-2).

KKC1222


1222 A napokon predobrazom krstu je prechod cez Jordn; nm Bo ud dostva do daru krajinu prisben Abrahmovmu potomstvu, ktor je obrazom venho ivota. Prisbenie tohto blaenho dedistva sa spa v Novej zmluve.