SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZáväzky v manželstve
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2381

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Previnenia proti dstojnosti manelstva
       tma: 

2381 Cudzolostvo je uritou nespravodlivosou. Kto sa ho dopa, nedodriava svoje zvzky.(1640) Poruuje znak zmluvy, ktorm je manelsk zvzok, nara prvo manelskho partnera a ohrozuje ustanovize manelstva tm, e poruuje zmluvu, ktor je jej zkladom. Vystavuje nebezpeenstvu dobro udskho plodenia a dobro det, ktor potrebuj trval zvzok rodiov.

KKC 2390


2390 Von zvzok (von lska) jestvuje vtedy, ke mu a ena odmietaj da prvnu a verejn formu vzahu,(1631) ktor zaha v sebe sexulnu intmnos.
Vraz von zvzok je zavdzajci. o me znamena ak zvzok, v ktorom sa osoby navzjom nezavzuj a tm dokazuj nedostatok dvery k druhmu, k sebe alebo v budcnos?
Vraz von zvzok sa vzahuje na rozlin situcie: konkubint, odmietanie manelstva ako takho, neschopnos zaviaza sa dlhodobmi zvzkami. Vetky tieto situcie uraj dstojnos manelstva, niia samu ideu rodiny a oslabuj zmysel pre vernos.(2353) S v rozpore s morlnym zkonom: pohlavn kon m ma miesto jedine v manelstve. Mimo neho je vdy akm hriechom a vyluuje zo sviatostnho prijmania.(1385)