SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVzťahy medzi božskými osobami
Zobrazova/Nezobrazova

KKC255


255 Bosk osoby s vo vzjomnom vzahu. Pretoe skuton vzjomn odlinos osb nerozdeuje Boiu jednotu, spova iba v ich vzjomnch vzahoch: V mench, ktor vyjadruj vzah osb,(240) Otec oznauje vzah k Synovi, Syn k Otcovi a Duch Svt k obidvom: hoci sa vzhadom na vzahy hovor o troch osobch, ver sa iba jedna prirodzenos alebo podstata. Ve v nich vetko je jedno, kde sa nevyskytuje protiklad vzahu. Pre tto jednotu je Otec cel v Synovi a cel v Duchu Svtom; Syn je cel v Otcovi a cel v Duchu Svtom; Duch Svt je cel v Otcovi a cel v Synovi.