SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVieraje oddanosť celého človeka Bohu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC143

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

143 Vierou lovek plne podriauje Bohu svoj rozum a svoju vu. Celou svojou bytosou dva shlas Bohu, ktor zjavuje. Tto odpove loveka Bohu, ktor zjavuje, nazva Svt psmo poslunosou viery. (2087)

KKC155

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VIERA JE UDSK KON

155 V kone viery udsk rozum a udsk va(2088) spolupracuj s Boou milosou: Veri je kon rozumu, ktor shlas s Boou pravdou na prkaz vle, ktor pohol Boh milosou.

KKC176

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

176 Viera je osobn primknutie sa celho loveka k Bohu, ktor sa zjavuje. Zaha v sebe shlas rozumu a vle so Zjavenm, ktor Boh dal o sebe inmi a slovami.

KKC2609

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 2. lnok V PLNOSTI ASU
     odsek: 
odstavec: 
       tma: JEI U MODLI SA

2609 Ke je srdce takto rozhodnut obrti sa, u sa modli vo viere.(153) Viera je synovsk primknutie sa Bohu bez ohadu na to, o ctime a chpeme. Stala sa monou, lebo milovan Syn nm otvra prstup k Otcovi.(1814) Me od ns iada, aby sme hadali a klopali, lebo on sm je brna a cesta.