SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovViera ako osobný úkon a svedectvo pre iných
Zobrazova/Nezobrazova

KKC166

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 2. lnok VERME
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

166 Viera je osobn kon: je to slobodn odpove loveka na iniciatvu Boha, ktor sa zjavuje.(875) Ale viera nie je kon osamoten. Nik neme veri sm, tak ako nik neme sm i. Nik si nedal vieru sm, tak ako si nik sm nedal ivot. Veriaci prijal vieru od inch a m ju zasa odovzda inm. Naa lska k Jeiovi a k uom ns pobda hovori o naej viere inm. Kad veriaci je akoby ohnivkom vo vekej reazi veriacich. Nemohol by som veri, keby ma nepodopierala viera inch. Ja zasa svojou vierou pomham udriava vieru inch.