SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVONKAJŠÍ PREJAV modliaceho sa človeka
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2702

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 1. lnok FORMY MODLITBY
     odsek: 
odstavec: I. stna modlitba
       tma: 

2702 Tto potreba zapoji do vntornej modlitby aj zmysly zodpoved poiadavke naej udskej prirodzenosti.(1146) Sme telo a duch, a teda pociujeme potrebu prejavi svoje city aj navonok. Mme sa modli celou svojou bytosou, aby sme dali svojej prosbe o najviu mon silu.

KKC2703

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 1. lnok FORMY MODLITBY
     odsek: 
odstavec: I. stna modlitba
       tma: 

2703 Tto potreba zodpoved aj Boej poiadavke. Boh had ctiteov v Duchu a pravde, a teda iv modlitbu, ktor vystupuje z hlbn due. Chce aj vonkaj prejav, ktor zapja telo do vntornej modlitby, lebo vonkaj prejav mu vzdva dokonal ctu vetkho toho, na o m prvo.(2097)