SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVOLANIE na slávu Ježišovi pri jeho vchode do Jeruzalema
Zobrazova/Nezobrazova

KKC559


559 Ako prijme Jeruzalem svojho Mesia? Jei, ktor sa vdy vyhol pokusom udu urobi ho krom, teraz si vol as a do podrobnost pripravuje svoj mesisky vstup do mesta svojho otca Dvida (Lk 1,32). Pozdravuj ho ako Dvidovho syna, ako toho, ktor prina spsu (Hosanna znamen Spas!, Daj spsu!). A Kr slvy (24,7-10) vstupuje do svojho mesta, nesie sa na osliatku (Zach 9,9). Nedobja dcru sionsk, obraz svojej Cirkvi, skokom alebo nsilm, ale pokorou, ktor vydva svedectvo pravde. Preto v ten de bud prslunkmi jeho krovstva deti a Bo chudobn,(333) ktor ho s jasotom pozdravuj, ako ke ho anjeli ohlasovali pastierom. Ich naden volanie: Poehnan, ktor prichdza v mene Pnovom(1352) (118,26), opakuje Cirkev v Sanctus pri slven Eucharistie ako vod do pamiatky Pnovej Vekej noci.