SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVEĽKONOČNÉ TROJDNIE
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1168


1168 Nov obdobie zmtvychvstania, ponc od Vekononho trojdnia ako od svojho zdroja svetla, napa svojm jasom cel liturgick rok.(2698) Z jednej i druhej strany tohto zdroja liturgia krok za krokom pretvra cel rok. Je to skutone Pnov milostiv rok (Lk 4,19). Ekonmia spsy psob v rmci asu, ale od jej splnenia v Jeiovej Vekej noci a v zoslan Ducha Svtho sa u vopred okusuje a anticipuje koniec dejn a Boie krovstvo vstupuje do nho asu.