SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVEĽKONOČNÁ HOSTINA
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1323

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 3. lnok SVIATOS EUCHARISTIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1323 N Spasite pri Poslednej veeri v t noc, ke bol zraden, ustanovil eucharistick obetu svojho tela a svojej krvi, aby ou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kra, km neprde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmtvychvstania: sviatos milosrdenstva, znak jednoty, puto lsky, vekonon hostinu, pri ktorej prijmame Krista, dua sa napa milosou a dostvame zvdavok budcej slvy. (1402)