SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVšetky stvorenia sú určené pre dobro ľudského pokolenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC353


353 Boh chcel rozmanitos svojich tvorov a ich vlastn dobrotu, ich vzjomn zvislos a ich poriadok. Vetky hmotn stvorenia uril na dobro udskho pokolenia. lovek je uren na Boiu slvu a jeho prostrednctvom aj cel stvorenie.