SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVýznam slova osoby v Najsvätejšej Trojici
Zobrazova/Nezobrazova

KKC252


252 Cirkev pouva termn podstata (substantia) ktor sa niekedy preklad aj vrazom bytnos (essentia) alebo aj vrazom prirodzenos (natura) na oznaenie Boieho bytia v jeho jednote; termn osoba (persona) alebo hypostza (hypostasis) na oznaenie Otca, Syna a Ducha Svtho v ich skutonej vzjomnej odlinosti a termn vzah (relatio) na oznaenie toho, e ich odlinos spova v ich vzjomnom vzahu.