SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVýklad Starého zákona
Zobrazova/Nezobrazova

KKC581


581 Jei sa javil oiam idov a ich duchovnch vodcov ako rabbi (uite). asto argumentoval v rmci rabnskeho vkladu Zkona. Sasne sa vak nemohol nedosta do sporu s uitemi Zkona, lebo sa neuspokojoval s tm, e by bol predkladal svoj vklad popri ich vkladoch, ale uil ako ten, o m moc,(2054) a nie ako ich zkonnci (Mt 7,29). V om sa to ist Boie Slovo, ktor kedysi zaznelo na Sinaji, aby dalo Mojiovi psan Zkon, dva znova pou na vrchu blahoslavenstiev. Toto Slovo neru Zkon, ale ho dopa tm, e boskm spsobom podva jeho definitvny vklad: Pouli ste, e otcom bolo povedan No ja vm hovorm (Mt 5,33-34). S tou istou boskou autoritou Jei zavrhuje niektor udsk tradcie farizejov, ktor ruia Boie slovo.

KKC582


582 Jei ide ete alej: zdokonauje Zkon o istote pokrmov, tak dleit v kadodennom ivote idov, tm, e odhauje jeho pedagogick vznam boskm vysvetlenm: loveka neme pokvrni ni, o vchdza do zvonka Tm vyhlsil vetky jedl za ist o z loveka vychdza, to pokvruje loveka. Lebo zntra, z udskho srdca, vychdzaj zl mylienky(368) (Mk 7,18-21). Ke Jei s boskou autoritou dal definitvny vklad Zkona, dostal sa do rozporu s niektormi uitemi Zkona, ktor neprijmali jeho vklad,(548) hoci bol zaruen boskmi znameniami, ktor ho sprevdzali. To plat najm o otzke soboty. Jei pripomna, asto aj rabnskymi argumentmi, (2173) e sobotn odpoinok sa nenara ani slubou Bohu, ani slubou blnemu, ktor poskytuj jeho uzdravenia.