SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovUčiteľský úrad a jeho autorita vzhľadom na príkazy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2036

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 3. lnok CIRKEV, MATKA A UITEKA
     odsek: 
odstavec: I. Morlny ivot a Uitesk rad Cirkvi
       tma: 

2036 Autorita Uiteskho radu(1960) sa vzahuje aj na pecifick prkazy prirodzenho zkona, lebo ich zachovvanie, vyadovan Stvoriteom, je potrebn na spsu. Ke Uitesk rad Cirkvi pripomna prkazy prirodzenho zkona, pln podstatn as svojho prorockho poslania, t. j. hlsa uom, m skutone s, a pripomna im, m maj by pred Bohom.