SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovUčiteľský úrad Cirkvi a morálny príkaz
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2033

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 3. lnok CIRKEV, MATKA A UITEKA
     odsek: 
odstavec: I. Morlny ivot a Uitesk rad Cirkvi
       tma: 

2033 Uitesk rad duchovnch pastierov Cirkvi sa v morlnej oblasti zvyajne vykonva katechzou a kzanm pomocou diel teolgov a duchovnch autorov. Takto sa z genercie na generciu pod vedenm a bedlivm dohadom duchovnch pastierov prenal poklad kresanskej morlky,(84) skladajci sa z charakteristickho shrnu noriem, prkazov a nost, ktor maj pvod vo viere v Krista a oivuje ich lska. Tto katechza tradine brala za svoj zklad popri Vyznan viery a modlitby Ote n aj Desatoro, ktor vyjadruje zsady morlneho ivota platn pre vetkch ud.