SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTreba odpúšťať urážky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2840

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: V. Odpus nm nae viny, ako i my odpame svojim vinnkom
       tma: ODPUS NM NAE VINY

2840 Pravda a toho sa treba obva tento prd milosrdenstva neme prenikn do nho srdca, km neodpustme tm, o ns urazili. Lska, podobne ako Kristovo telo, je nedeliten: nememe milova Boha, ktorho nevidme, ak nemilujeme brata i sestru, ktorch vidme. Ak odmietame odpusti naim bratom a sestrm, nae srdce sa uzatvra a jeho tvrdos ho rob nepriepustnm pre Otcovu milosrdn lsku.(1864) Vyznanm hriechu sa vak nae srdce otvra jeho milosti.

KKC 2845

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: V. Odpus nm nae viny, ako i my odpame svojim vinnkom
       tma: AKO I MY ODPڊAME SVOJIM VINNKOM

2845 Toto v podstate bosk odpustenie nem ani hranicu, ani mieru. (1441) Ak ide o urky, o hriechy poda (Lk 11,4) alebo o dlhy, i viny poda (Mt 6,12), vetci sme v skutonosti vdy dlnkmi: Nebute nikomu ni dln, okrem toho, aby ste sa navzjom milovali (Rim 13,8). Spoloenstvo Najsvtejej Trojice je zdrojom a kritriom pravdivosti kadho vzahu. Prevame ho v modlitbe, predovetkm v Eucharistii:
Boh neprijma obetu toho, kto ije v nesvornosti, a prikazuje mu vrti sa od oltra a zmieri sa najprv s bratom, aby mierumilovnmi prosbami mohol by uzmieren aj Boh. Vzcnejou obetou Bohu je n pokoj, bratsk svornos a ud zhromaden v jednote Otca i Syna i Ducha Svtho.