SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTRANSPLANTÁCIA ORGÁNOV
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2296


2296 Transplantcia orgnov je v slade s morlnym zkonom, ak telesn a psychick nebezpeenstv a rizik, ktorm sa vystavuje darca, s mern dobru, ktor sa oakva pre toho, komu je uren.(2301) Darovanie orgnov po smrti je achetn a zslun in a treba k nemu povzbudzova ako k prejavu vekodunej solidarity. Nie je morlne prijaten, ak darca alebo jeho prbuzn, ktor maj na to prvo, nedali k tomu svoj vslovn shlas. Okrem toho je morlne neprpustn priamo zaprini zmrzaenie, ktor rob loveka invalidom, alebo smr udskej bytosti, aj keby sa to konalo s cieom oddiali smr inch osb.