SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTABULE DESIATICH PRIKÁZANÍ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2058

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: DEKALG VO SVTOM PSME

2058 Desa slov zha a vyhlasuje Bo zkon:(1962) Tieto slov hovoril Pn celej vaej pospolitosti mohutnm hlasom na vrchu sprostred oha, z mraku a z temnoty a nepridal ni. Potom ich napsal na dve kamenn tabule a dal ich mne (Dt 5,22). Preto sa tie dve tabule nazvaj zkon (Ex 25,16). Obsahuj toti ustanovenia zmluvy uzavretej medzi Bohom a jeho udom. Tieto tabule zkona (Ex 31,18;32,15;34,29) sa mali uloi do archy (Ex 25,16;40,1-2).

KKC2067

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: DEKALG V TRADCII CIRKVI

2067 Desa prikzan vyjadruje poiadavky lsky k Bohu a k blnemu. Prv tri sa vzahuj viac na lsku k Bohu(1853) a ostatnch sedem na lsku k blnemu.
Ako s dve prikzania lsky, v ktorch, ako hovor Pn, spova cel Zkon a Proroci, tak aj desa prikzan je danch na dvoch tabuliach. Tri, ako sa hovor, boli napsan na jednej tabuli a sedem na druhej.