SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSvätokupectvo ako kupovanie alebo predávanie duchovných skutočností
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2121


2121 Svtokupectvo (simnia) sa definuje ako kupovanie alebo predvanie duchovnch skutonost. arodejnkovi imonovi, ktor si chcel kpi duchovn moc, ktor videl psobi v apotoloch, Peter odpoved: Tvoje striebro nech je zatraten aj s tebou, pretoe si si myslel, e Bo dar mono zska za peniaze (Sk 8,20). Peter sa tm prispsobil Jeiovm slovm: Zadarmo ste dostali, zadarmo dvajte(1578) (Mt 10,8). Je neprpustn privlastni si duchovn dobr a sprva sa voi nim ako vlastnk alebo pn, lebo ich zdrojom je Boh. Mono ich dosta iba ako dar od neho.