SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSväté písmo je Božie slovo
Zobrazova/Nezobrazova

KKC81


81 Svt psmo je Boie slovo, nakoko je psomne zaznaen z vnuknutia Ducha Svtho.
Posvtn Tradcia vak Boie slovo,(113) ktor zveril Kristus Pn a Duch Svt apotolom, neporuene odovzdva ich nstupcom; aby ho, osvieten Duchom pravdy, svojm ohlasovanm verne zachovvali, vysvetovali a rili.

KKC 104

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: I. Jei Kristus jedin Slovo Svtho psma
       tma: 

104 Vo Svtom psme Cirkev neprestajne nachdza svoj pokrm a svoju silu, lebo v om nedostva iba udsk slovo, ale to, m ono naozaj je: slovo Boie. Ve v posvtnch knihch Otec, ktor je na nebesiach, ide s vekou lskou v strety svojim deom a zhovra sa s nimi.

KKC124

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: IV. KNON SVTHO PSMA
       tma: NOV ZKON

124 Boie slovo, ktor je Boou mocou na spsu kadmu, kto ver, je vynikajcim spsobom prtomn a prejavuje svoju silu v spisoch Novho zkona. Tieto spisy nm podvaj definitvnu pravdu Boieho zjavenia. Ich strednou tmou je Jei Kristus, vtelen Bo Syn, jeho iny, uenie, umuenie a oslvenie, ako aj zaiatky jeho Cirkvi pod vedenm Ducha Svtho.