SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovStvorenie: Boh videl, že je... veľmi dobré
Zobrazova/Nezobrazova

KKC299


299 Kee Boh tvor s mdrosou, stvorenie je usporiadan: Ty si mierou, potom, vhou usporiadal vetko(339) (Md 11,20). Kee stvorenie je stvoren vo venom Slove a skrze ven Slovo, obraz neviditenho Boha (Kol 1,15), je uren, adresovan lovekovi, Boiemu obrazu, povolanmu k osobnmu vzahu s Bohom.(41, 1147) Kee n rozum m as na svetle Boieho rozumu, me pozna, o nm Boh hovor prostrednctvom stvorenia, pravda, nie bez vekho silia a v duchu pokory a cty pred Stvoriteom a jeho dielom. Kee stvorenie vzniklo z Boej dobroty, m na tejto dobrote as (Gn 1,4.10.12.18.21.31). Lebo Boh chcel stvorenie ako dar pre loveka,(358) ako dedistvo uren a zveren loveku. Cirkev musela vea rz brni pravdu, e stvorenie, vrtane hmotnho sveta, je dobr. (2415)