SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSociálne konflikty a ekonomická činnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1940

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: III. udsk solidarita
       tma: 

1940 Solidarita sa prejavuje(2402) predovetkm pri rozdeovan dobier a pri odmene za prcu. Predpoklad aj silie o spravodlivej socilny poriadok, v ktorom by sa na zklade rokovan mohli lepie odstraova naptia a ahie urovnva konflikty.

KKC 2424

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Socilne uenie Cirkvi
       tma: 

2424 Teria, ktor zo zisku rob vlun pravidlo a posledn cie ekonomickej innosti, nie je morlne prijaten. Nezriaden tba po peniazoch nevyhnutne spsobuje svoje zvrten nsledky.(2317) Je jednou z prin poetnch konfliktov, ktor naraj socilny poriadok.
Systm, ktor podriauje zkladn prva jednotlivch osb a skupn kolektvnemu organizovaniu vroby, je proti dstojnosti loveka. Kad konanie, ktor redukuje osoby iba na re prostriedky zisku, zotrouje loveka, vedie k zboovaniu peaz a prispieva k reniu ateizmu. Nemete sli aj Bohu, aj mamone (Lk 16,13).

KKC 2430

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Ekonomick innos a socilna spravodlivos
       tma: 

2430 Ekonomick ivot prina so sebou rozlin, asto navzjom protichodn zujmy. Tak sa d vysvetli vznik konfliktov, ktor ho charakterizuj. Treba sa usilova, aby sa urovnali rokovanm, ktor repektuje prva a povinnosti kadho socilneho partnera: vedcich podnikov, zstupcov robotnkov, naprklad robotnckych odborovch organizci, a prpadne aj predstaviteov verejnej moci.