SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSloboda Božích detí a láska
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1828

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: LSKA

1828 Konkrtny mravn ivot oivovan lskou dva kresanovi duchovn slobodu Boch det. Kresan nestoj pred Bohom ako otrok v servilnom strachu ani ako nmezdn robotnk, ktor oakva plat,(1972) ale ako syn odpovedajci na lsku toho, ktor prv miloval ns (1Jn 4,19).
Alebo sa odvraciame od zla zo strachu pred trestom a [potom] sa sprvame ako otroci; alebo, vyhadvajc odmenu za nmahu, zachovvame prikzania pre svoj vlastn osoh a tm sa stvame podobnmi nmezdnm robotnkom; alebo poslchame pre samo mravn dobro a z lsky k nmu Zkonodarcovi, a tak sa konene sprvame ako synovia.