SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSVÄTOKRÁDEŽ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2118


2118 Prv Boie prikzanie odsudzuje hlavn hriechy necty voi Bohu: pokanie Boha slovami alebo skutkami, svtokrde a svtokupectvo (simniu).

KKC2120


2120 Svtokrde spova v znesvcovan sviatost a inch liturgickch konov, ako aj osb, predmetov a miest, ktor s zasvten Bohu, alebo v nedstojnom zaobchdzan s nimi. Svtokrde je ak hriech, najm ak sa pcha proti Eucharistii, lebo v tejto sviatosti sa nm podstatne stva prtomnm samo Kristovo telo. (1374)

KKC2139


2139 Pokanie Boha slovami alebo skutkami, svtokrde a svtokupectvo s hriechy necty voi Bohu zakzan prvm prikzanm.