SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSEBAOVLÁDANIE ako dlhotrvajúca snaha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2342

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Povolanie k istote
       tma: MRAVN NEPORUENOS OSOBY

2342 Sebaovldanie je dlhotrvajca snaha. Nemono ho nikdy poklada za dosiahnut raz navdy. Predpoklad silie zana vdy znova vo vetkch obdobiach ivota. (407) Vyadovan silie me by intenzvnejie v uritch obdobiach, naprklad ke sa formuje osobnos, v detstve a poas dospievania.