SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSATANOVO KRÁĽOVSTVO
Zobrazova/Nezobrazova

KKC550


550 Prchod Boieho krovstva je porkou satanovho krovstva: (394) Ale ak ja Bom Duchom vyham zlch duchov, potom k vm prilo Boie krovstvo (Mt 12,28). Jeiove exorcizmy vyslobodzuj ud(1673) z moci zlch duchov. Anticipuj Jeiovo vek vazstvo nad knieaom tohto sveta (Jn 12,31). Boie krovstvo bude definitvne nastolen Kristovm krom:(440, 2816) Z dreva [kra] vldol Boh Regnavit a ligno Deus.