SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRodina ako škola odpúšťania
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1657

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUBY SPOLOENSTVU
    lnok: 7. lnok SVIATOS MANELSTVA
     odsek: 
odstavec: VI. Domca cirkev
       tma: 

1657 V rodine sa vemi jasne uplatuje aj krstn kazstvo(1268) otca, matky, det a vetkch lenov rodiny prijmanm sviatost, modlitbou a vzdvanm vaky, svedectvom svtho ivota, sebazapieranm a inorodou lskou. Rodina je tak prvou kolou kresanskho ivota(2214-2231) a kolou plnej udskosti. Tu sa lovek u trpezlivosti a radosti z prce, bratskej lske, vekodunmu a optovnmu odpaniu a najm uctievaniu Boha modlitbou a obetou svojho ivota.

KKC2227

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI RODIOV

2227 Deti zo svojej strany prispievaj k rastu svojich rodiov vo svtosti. Vetci spolu a kad osobitne(2013) si maj vekodune a neprestajne vzjomne odpa, ak sa medzi nimi vyskytn urky, hdky, krivdy a nedbanlivosti. Povzbudzuje k tomu vzjomn lska. Vyaduje to Kristova lska.