SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRešpektovanie stvoreného sveta a záväzky voči budúcim generáciám
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2456

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2456 Nadvldu, ktor Stvorite dal lovekovi nad nerastnmi, rastlinnmi a ivonymi zdrojmi sveta, nemono oddeova od repektovania morlnych zvzkov, vrtane zvzkov voi budcim genercim.