SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPredmet ľudského činu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1751

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 4. lnok MORLNOS UDSKCH INOV
     odsek: 
odstavec: I. Pramene morlnosti
       tma: 

1751 Zvolen predmet je dobro, ku ktormu va vedome smeruje. Je matriou udskho inu. Zvolen predmet morlne pecifikuje kon vle poda toho, i rozum tento predmet poznva a posudzuje ako zhodn alebo nezhodn s pravm dobrom.(1794) Objektvne normy morlnosti vyjadruj racionlny poriadok dobra a zla, ktor dosvieda svedomie.