SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPoznať príkazy Božieho zákona
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1778

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 6. lnok MORLNE SVEDOMIE
     odsek: 
odstavec: I. sudok svedomia
       tma: 

1778 Morlne svedomie je sudok rozumu (iudicium rationis), ktorm lovek poznva morlnu akos konkrtneho inu,(1749) ktor hodl vykona, i prve kon, alebo u vykonal. lovek je povinn vo vetkom, o hovor a rob, verne sa prida toho, o om vie, e je spravodliv a sprvne. lovek vnma a poznva prkazy Boieho zkona sudkom svojho svedomia:
Svedomie je zkon nho ducha, ale presahuje ducha; dva nm prkazy a znamen zodpovednos a povinnos, strach a ndej, Je poslom toho, ktor nm hovor akoby cez zvoj vo svete prrody, ako aj vo svete milosti, ktor ns pouuje a riadi. Svedomie je prvm zo vetkch Kristovch zstupcov.

KKC1960

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1960 Nie vetci udia chpu prkazy prirodzenho zkona(2071) jasne a bezprostredne. V danom (padlom) stave hrieny lovek potrebuje milos a Zjavenie, aby mohli vetci pozna nboensk a morlne pravdy ahko, s pevnou istotou a bez primieania omylu. (37) Prirodzen zkon poskytuje zjavenmu zkonu a milosti zklad, ktor pripravil Boh a ktor je v slade s psobenm Ducha Svtho.