SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPozitívne dôsledky ekumenického dialógu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1636


1636 Vaka ekumenickmu dialgu(821) v mnohch krajinch, mohli zainteresovan kresansk spoloenstv zorganizova spolon pastorciu mieanch manelstiev. Jej lohou je pomha tmto manelskm prom i ich osobitn situciu vo svetle viery. M im aj pomha prekonva naptia medzi povinnosami manelov jednho voi druhmu a voi ich cirkevnm spoloenstvm. M podporova rozvoj toho, o maj vo viere spolon, a ctu voi tomu, o ich rozdeuje.