SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPosledná Veľká noc kresťana
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1680

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 2. lnok KRESANSK POHREB
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1680 Vetky sviatosti(1525) a predovetkm sviatosti uvdzania do kresanskho ivota maj za cie posledn Vek noc Boieho dieaa, ktor ho cez smr uvedie do ivota v Krovstve. Vtedy sa napln, o kresan vyznval vo viere a ndeji: Oakvam vzkriesenie mtvych a ivot budceho veku.

KKC1681

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 2. lnok KRESANSK POHREB
     odsek: 
odstavec: I. Posledn Vek noc kresana
       tma: 

1681 Kresansk zmysel smrti(1010-1014) sa stva zjavnm vo svetle vekononho tajomstva Kristovej smrti a zmtvychvstania, v ktorom spova naa jedin ndej. Kresan, ktor umiera v Kristovi Jeiovi, sa vzdiali z tela a bva u Pna.

KKC1682

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 2. lnok KRESANSK POHREB
     odsek: 
odstavec: I. Posledn Vek noc kresana
       tma: 

1682 Dom smrti sa pre kresana zana na konci jeho sviatostnho ivota dovenie jeho znovuzrodenia, ktor sa zaalo v krste, konen pripodobnenie obrazu Syna, udelen pomazanm Ducha Svtho, a as na hostine Krovstva, ktor bola anticipovan v Eucharistii, hoci ete potrebuje posledn oistenia, aby si mohol obliec svadobn rcho.

KKC1683

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 2. lnok KRESANSK POHREB
     odsek: 
odstavec: I. Posledn Vek noc kresana
       tma: 

1683 Cirkev, ktor ako matka(1020) sviatostne nosila kresana vo svojom lone poas jeho pozemskho putovania, sprevdza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcovch rk.(627) V Kristovi obetuje Otcovi diea jeho milosti a v ndeji uklad do zeme semeno tela, ktor vstane v slve. Toto obetovanie sa plne slvi v eucharistickej obete; poehnania pred jej slvenm a po om s svteniny.