SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOslobodenie od záväzkov spojených s vysviackou
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1583


1583 Kto bol platne vysvten, me by, pravda, zo zvanch dvodov dipenzovan od zvzkov a loh spojench s vysviackou alebo mu mono zakza, aby ich vykonval. Ale neme sa u v striktnom zmysle slova znova sta laikom, lebo charakter vtlaen vysviackou zostva navdy. Povolanie a poslanie, ktor dostal v de svojej vysviacky, ho poznauj natrvalo.