SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOdpoveď viery ako záväzok
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1102


1102 Slovom spsy sa iv v srdci veriacich viera, ktorou spoloenstvo veriacich vznik a rastie. Ohlasovanie Boieho slova sa neobmedzuje iba na pouenie, ale vyaduje odpove viery(143) ako shlas a zvzok vzhadom na zmluvu medzi Bohom a jeho udom. A je to znova Duch Svt, ktor dva milos viery, posiluje ju a dva jej rs v spoloenstve. Liturgick zhromadenie je predovetkm spoloenstvom vo viere.

KKC 1428

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: III. Obrtenie pokrstench
       tma: 

1428 Kristova vzva na obrtenie neprestva zaznieva v ivote kresanov. Toto druh obrtenie je nepretritou lohou celej Cirkvi,(1036) ktor zaha vo svojom lone hrienikov, je svt(853) a zrove stle potrebuje oistenie, ustavine kra cestou poknia a obnovy. Toto silie o obrtenie nie je len udskm dielom. Je to snaha skrenho srdca, ktor milos priahuje a pohna, aby odpovedalo na milosrdn lsku Boha,(1996) ktor ns prv miloval.