SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovODPLATA Božia (večná)
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1021

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: I. Osobitn sd
       tma: 

1021 Smrou sa kon ivot loveka ako as otvoren na prijatie alebo odmietnutie Boej milosti, ktor sa stala zjavnou v Kristovi. Nov zkon hovor o sde(1038) najm z hadiska konenho stretnutia s Kristom pri jeho druhom prchode, ale viac rz hovor aj o odplate bezprostredne po smrti kadho loveka poda jeho skutkov a jeho viery.(679) Podobenstvo o chudobnom Lazrovi a Kristove slov kajcemu zloincovi na kri, ako aj in texty Novho zkona hovoria o konenom osude due, ktor me by v jednotlivch prpadoch odlin.

KKC1022

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: I. Osobitn sd
       tma: 

1022 Kad lovek hne po smrti dostva ven odplatu(393) vo svojej nesmrtenej dui na osobitnom sde, ktor stavia ivot loveka do vzahu s Kristom: alebo prejde oisovanm, alebo hne vojde do nebeskej blaenosti, alebo sa hne naveky zatrat.
Na konci ivota a bud sdi poda lsky. (1470)

KKC2016

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: IV. Kresansk svtos
       tma: 

2016 Deti naej matky svtej Cirkvi prvom dfaj v milos vytrvania a do konca a v odmenu od Boha, svojho Otca,(162, 1821) za svoje dobr skutky vykonan s jeho milosou v spojen s Jeiom. Kee veriaci zachovvaj tie ist ivotn pravidl, maj as na blaenej ndeji(1274) tch, ktorch Boie milosrdenstvo zhromauje vo svtom meste, novom Jeruzaleme, ktor zostupuje z neba od Boha vystrojen ako nevesta, ozdoben pre svojho encha (Zjv 21,2).