SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNový božský život
Zobrazova/Nezobrazova

KKC684

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

684 Duch Svt je svojou milosou prv pri prebdzan naej viery a pri udeovan novho ivota, ktor spova v poznan Otca a toho, ktorho Otec poslal, Jeia Krista. Je vak posledn pri zjaven osb Najsvtejej Trojice.(236) Svt Gregor Nazianzsk, Teolg, vysvetuje tento postup pedaggiou Boej zhovievavosti:
Star zkon ohlasoval Otca jasne, Syna menej jasne. Nov [zkon] nm vak jasne ukazuje Syna, km bostvo Ducha naznail akosi nejasne. Teraz vak sm Duch prebva s nami a dva sa nm pozna jasnejie. Nebolo toti bez nebezpeenstva otvorene hlsa Syna, km sa ete nevyznvalo bostvo Otca, ani nm pridva Ducha Svtho akoby aie bremeno ak sa smie tak poveda , km sa ete nepripalo bostvo Syna Len postupnm napredovanm a vzrastanm ,od jasnosti k jasnosti svetlo Trojice zaiarilo jasne.