SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNový život nám zaslúžil Kristus
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1708

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1708 Kristus ns svojm umuenm oslobodil(617) od satana a od hriechu. Zaslil nm nov ivot v Duchu Svtom. Jeho milos obnovuje, o v ns hriech pokazil.