SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNový život bol sprístupnený Kristovým zmŕtvychvstaním
Zobrazova/Nezobrazova

KKC654


654 Vo vekononom tajomstve s dva aspekty: Kristus ns svojou smrou oslobodzuje od hriechu a svojm zmtvychvstanm nm otvra prstup k novmu ivotu. Tento nov ivot(1987) je predovetkm ospravodlivenm, ktor ns znovu uvdza do Boej milosti, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesen z mtvych, aj my ili novm ivotom (Rim 6,4). Je vazstvom nad smrou pre hriech a novou asou na milosti. (1996) Uskutouje adopciu za synov, lebo udia sa stvaj Kristovmi bratmi, ako sm Jei vol svojich uenkov po svojom zmtvychvstan: Chote, oznmte mojim bratom (Mt 28,10). S jeho bratmi nie poda prirodzenosti, ale darom milosti, lebo toto adoptvne synovstvo zaruuje skuton as na ivote jednorodenho Syna. Tento ivot sa naplno zjavil v jeho zmtvychvstan.