SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNesmrteľnosť duše
Zobrazova/Nezobrazova

KKC366


366 Cirkev u, e kad duchovn duu stvoril bezprostredne Boh nevytvorili ju rodiia a e je nesmrten; (1005) nezanik, ke sa pri smrti odli od tela, a znova sa spoj s telom pri konenom vzkriesen.(997)

KKC 382

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 6. odsek LOVEK
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

382 lovek je jeden z tela a z due corpore et anima unus. Uenie viery tvrd, e duchovn a nesmrten dua je stvoren bezprostredne Bohom.