SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNeporušiteľnosť semena Božieho slova
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1228


1228 Krst je teda kpeom vody, v ktorom neporuiten semeno Boieho slova spsobuje svoj oivujci inok. Svt Augustn o krste hovor: Slovo sa pridva k [hmotnmu] prvku a vznik sviatos.