SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNedeľné slávenie Eucharistie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2177


2177 Neden slvenie Pnovho da a Pnovej Eucharistie(1167) je stredobodom ivota Cirkvi: Nedea, ke sa poda apotolskej Tradcie slvi vekonon tajomstvo, sa m v celej Cirkvi zachovva ako prvotn prikzan sviatok.
Takisto sa maj zachovva dni Narodenia nho Pna(2043) Jeia Krista, Zjavenia, Nanebovstpenia a Najsvtejieho Kristovho tela a krvi, svtej Bohorodiky Mrie, jej Nepokvrnenho poatia a Nanebovzatia, svtho Jozefa, svtch apotolov Petra a Pavla a napokon Vetkch svtch.

KKC 2181


2181 Neden Eucharistia je zkladom celho kresanskho konania a potvrdzuje ho. Preto veriaci s povinn zastni sa na slven Eucharistie v prikzanch doch, ak len nie s ospravedlnen z vneho dvodu (ako je naprklad choroba, starostlivos o dojat) alebo dipenzovan vlastnm farrom. T, o si vedome a dobrovone neplnia tto povinnos, dopaj sa akho hriechu.