SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNapomáhať združenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1882

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: I. Spoloensk rz udskho povolania
       tma: 

1882 Niektor spolonosti, ako rodina a tt, bezprostrednejie zodpovedaj udskej prirodzenosti. lovek ich potrebuje. Aby sa m viemu potu jednotlivcov umonila as na spoloenskom ivote,(1913) treba napomha vytvranie slobodne volench zdruen a intitci s ciemi ekonomickmi, socilnymi, kultrnymi, rekreanmi, portovmi, profesionlnymi a politickmi, a to tak vntri politickch spoloenstiev, ako aj na celosvetovej rovni. Tto socializcia (v zmysle zdruovania) vyjadruje zrove prirodzen sklon, ktor pobda ud zdruova sa na dosiahnutie cieov, ktor presahuj monosti jednotlivca. Rozvja schopnosti osoby najm jej schopnos iniciatvy a zmysel pre zodpovednos. Pomha chrni jej prva.

KKC 1893

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1893 Treba povzbudzova ud k irokej asti na slobodne volench zdrueniach a intitcich.