SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNAJSVÄTEJŠIE JEŽIŠOVO SRDCE
Zobrazova/Nezobrazova

KKC478


478 Jei ns poas svojho ivota, svojej agnie a svojho umuenia vetkch a kadho osobitne poznal a miloval(487) a vydal sm seba za kadho z ns: Bo Syn ma miloval a vydal seba samho za ma(368) (Gal 2,20). Vetkch ns miloval udskm srdcom. Preto najsvtejie Jeiovo Srdce,(2669) prebodnut za nae hriechy a pre nau spsu, sa povauje za hlavn znak a symbol tej lsky, ktorou bosk Vykupite neprestajne miluje venho Otca(766) a vetkch ud.