SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMorálne svedomie a Božie príkazy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1777

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 6. lnok MORLNE SVEDOMIE
     odsek: 
odstavec: I. sudok svedomia
       tma: 

1777 Morlne svedomie, ktor je v srdci loveka, mu v pravej chvli prikazuje robi dobro a vyhba sa zlu. Posudzuje aj konkrtne voby: schvauje tie, ktor s dobr, a odsudzuje tie, ktor s zl. Sved o autorite pravdy vzhadom na najvyie Dobro,(1766, 2071) ktorho pralivos lovek zaka a ktorho prkazy prijma. Ke rozvny lovek pova morlne svedomie, me pou Boha, ktor hovor.